fbpx

In English soon…

Hungarian:

Oldalunkon lehetőség van belépőjegyek megvásárlására, melyre az alábbi Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

 1. Általános
 2. Jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmazzák mindazok szolgáltatások igénybevételének feltételeit, melyek a Isolate Gropu Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltett, https://artessamusic.com címen elérhető oldalon (továbbiakban: Oldal) igénybe vehetőek.
 3. Jelen Szabályzat értelmében Felhasználó: az Üzemeltető Facebook felületének, valamint az Oldalnak a látogatója, illetve az itt elérhető szolgáltatásoknak vagy azok valamely elemének használója. Ennek megfelelően bármely szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó elfogadja jelen Szabályzatot.
 4. Az Oldal jelen Szabályzat módosítására a jogot fenntartja, a módosításról a Felhasználót felhívás formájában az Oldalon értesíti. A Szabályzat módosításáról közzé tett nyilatkozatot követően bármely szolgáltatás igénybe vételével a Felhasználó a módosítást tudomásul veszi és elfogadja.
 5. Jelen Szabályzat részét képezi továbbá az Adatvédelmi nyilatkozat, valamint minden olyan további dokumentum, mely az Oldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos. Ennek megfelelően jelen Szabályzat és minden kapcsolt dokumentum a Felhasználóra nézve kötelező.
 6. A Rendezvény tényleges lebonyolítása tekintetében a Felhasználó a Rendezvény szerzőjével (továbbiakban Rendezvényszervező) kerül szolgáltatási jogviszonyba.
 7. Szolgáltatások feltételek
 8. Az Oldal vásárlási szolgáltatásainak célja az, hogy bankkártyás fizetéssel a felhasználók belépőjegyet várásolajnak.
 9. Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy az Oldal bármely tartalmi elemét módosítsa, megszüntesse, illetve azok megjelenését, tartalmát és működését módosítsa, illetve az Oldalon hirdetést, bármilyen tartalmat vagy saját szolgáltatást mutasson be.
 10. A jogsértésnek minősül, ezért az Oldal szolgáltatásaiból való végleges kizárást, valamint jogi következményeket von maga után:
  1. ) az oldal tartalmának, védelmének bármilyen jellegű módosítása vagy módosításának megkísérlése,
  2. ) a védett tartalmak hozzáférésének módosítása vagy módosításának megkísérlése,
  3. ) a védett tartalmak védelmének kijátszása, továbbá e tartalmak egészének vagy egy részének közzététele, továbbadása harmadik személy részére.
 11. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó által az Oldal felé továbbított elképzeléseket, ötleteket, illetve bármilyen jellegű tartalmat a továbbiakban bármilyen formában felhasználja. Ide tartozik a tartalmak térítésmentes sokszorosítása, reprodukálása, továbbítása és közzététele bármely médiafelületen.

III. Szolgáltatás igénybe vétele során keletkező jogviszonyok

 1. Az Oldal a Rendezvény szervezésében és lebonyolításában nem, vagy csak részben vesz részt, tevékenysége és felelőssége kizárólag a belépőjegyek értékesítésére korlátozódik. A létrehozott Rendezvény megfelelő lebonyolítására a Rendezvényszervező kötelezettsége. Az Oldal semmilyen felelőséget nem vállal a megvásárolt belépőjeggyel látogatott Rendezvényen fellépő előadók minősége kapcsán.
 2. Ezen III./1. pontban nevezett jogviszonyt a Rendezvény illetve a Rendezvényszervező hivatalos weboldalán található szabályzatok határozzák meg. Az Oldal ezért nem lehet részese a Felhasználó és a Rendezvényszervező közti esetleges jogvitáknak.
 3. A belépőjegyek egyedi QR kóddal vannak ellátva. A kód alapján beazonosítható a vásárló neve és a regisztrációkor megadott adatai.
 4. Az Oldal minden tőle elvárhatót megtesz, hogy a Rendezvény meghiúsulása esetén a Felhasználót tájékoztassa és a belépőjegyek visszaváltását segítse. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Rendezvény elmaradása esetén a belépőjegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a Rendezvényszervező dönti el, annak megvalósulásáért a Rendezvényszervező a felelős. Az Oldal a Rendezvényszervezőtől érkező, a belépőjegyek visszaváltására vonatkozó megbízás hiányában a belépőjegyek visszaváltására, a belépőjegyek vételárának visszatérítésére nem kötelezhető. A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a belépőjegyek visszaváltására nincs mód.
  Saját szervezésű eseményeinknél is a jegyek árát csak abban az esetben tudjuk visszatéríteni, amennyiben az esemény elmarad. Egyéb esetben a jegyek visszaváltására nincs lehetőség.
 5. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Felhasználó, illetőleg az Oldal hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.
 6. Felhasználó kijelenti, hogy a Rendezvény látogatására, a belépőjegyek felhasználhatóságára vonatkozó rendelkezéseket megismerte, és a belépőjegyeket ezek ismeretében vásárolta meg.
 7. Az e-mailben megkapott saját nyomtatású jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Felhasználót terheli. A digitális belépőjegyet a Felhasználó köteles kinyomtatva a Rendezvényre magával hozni vagy mobileszközén bemutatni. Felhasználó tudomásul veszi, és kifejezetten egyetért azzal, hogy a jegyen található QR kód a Rendezvényszervező a Rendezvény helyszínén elektronikusan is ellenőrizheti, ellenőrzés után azonnal érvényteleníti. A belépés az első érvényesítés alapján történik. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredetileg az E-ticket belépőjegyet Felhasználóval. Az ilyen okból történő kizárás miatt az Oldal kártérítésre nem kötelezhető.
 8. Az Oldal kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Felhasználó, a Rendezvényszervező, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.
 9. Harmadik felek közreműködése:
  1. Az Általános Szerződési feltételek kizárólag az Oldal által biztosított jegyértékesítő rendszeren belüli tevékenységre érvényesek.Elektronikus számlát, sikeres vásárlást követően a Billingo rendszere állítja ki és küldi a vásárló email címére.
   https://www.billingo.hu/felhasznalasi-feltetelek
   Az online bankkártyás fizetés titkosított csatornákon keresztül a Barion rendszerén keresztül történik.
   https://www.barion.com
 10. Amennyiben a Vásárló feliratkozik az Oldal VIP hírlevelére, a z Oldal saját döntése szerinti gyakorisággal, de maximum hetente egy alkalommal hírlevelet küld neki. Az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – leiratkozással – bármikor megtilthatja. Az Oldal a Hírlevélre feliratkozott Felhasználók esetében jogosult a lakóhely, illetve korábbi vásárlások és más megadott adatok alapján valószínűsíthető érdeklődési kör szerint személyre szabottan is rendezvényt ajánlani.
 11. Térítésköteles szolgáltatások
 12. Az Oldal a Felhasználó számára belépőjegyek vásárlása biztosít lehetőséget, mely bankkártyás fizetéssel történik.
 13. A fizetés során felmerülő esetleges hibákért az Oldal nem vállal felelősséget.
 14. A Felhasználó a regisztrációt követően belépőjegyet tehet kosarába. A fizetés után a belépőjegyeket és a hozzátartozó számlát e-mailben kapja meg a regisztrációkor megadott email címre maximum egy órán belül.
 15. Felhasználók számára az Oldalon elérhető bármely információ továbbadása harmadik személy számára, feltüntetése az interneten, továbbá bármilyen jellegű terjesztése és publikálása tilos.
 16. Felelősség
 17. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az Oldal pontosságáért, megbízhatóságáért, illetve adott célra való alkalmasságáért, továbbá nem felel a rajta kívül álló okok nyomán bekövetkező hibákért és következményeikért. Utóbbi körébe tartozik bármilyen jellegű technikai kimaradás vagy meghibásodás a hálózatban, bármely eredetű technikai leállás, továbbá a nem az Üzemeltető vagy az Oldal által elhelyezett programok és alkalmazások, melyeknek romboló hatása van.
 18. Az Oldal tartalmaz harmadik személy által üzemeltett felületekre mutató hivatkozásokat is. Ezek tartalmát az Üzemeltető nem ellenőrzi, azokért felelősséget nem vállal.

 

 1. Adatvédelem
 2. Személyes adatnak minősül minden olyan személyes információ, melyet a Felhasználó az Oldal szolgáltatásainak használata során az Oldal, illetve az Üzemeltető rendelkezésére bocsát.
 3. Üzemeltető gondoskodik a Felhasználók és Előfizetők személyes adatainak védelméről, azokat a mindenkor hatályos vonatkozó törvénynek megfelelően kezeli.
 4. Az Oldal a tudomására jutott személyes adatokat számlázási, minőségbiztosítási, statisztikai és tájékoztatási célokra használja fel, azokat harmadik személy számára nem szolgáltatja ki. Ennek megfelelően minden az Oldal és az Üzemeltető rendelkezésére bocsátott adat és információ az Üzemeltető tulajdonában marad.
 5. A Felhasználó a személyes adatok megadásával szabad akaratából hozzájárul ahhoz, hogy az Oldal és az Üzemeltető a személyes adatait a fent meghatározott módon tárolja és kezelje. A jóváhagyás kiegészíthető, módosítható vagy korlátozható az info@artessamusic.com címen.
 6. A személyes adatok felhasználási módjának és céljának a változásáról az Üzemeltető értesíti a Felhasználót és az Előfizetőt, szükség esetén további jóváhagyását kérheti.
 7. Elfogadom, hogy a(z) Artessa Music s.r.o. (Příkop 843/4, Zábrdovice,
  60200 Brno, Ico: 07005261) által a(z) https://artessamusic.com, felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Az esetlegesen előforduló technikai hibákból, hiányosságokból adódó kellemetlenségekért sem az oldal üzemeltetője, sem az oldal fejlesztője nem vállal felelősséget, viszont mindent megtesz annak érdekében, hogy a weboldal állandóan megbízható üzemképes állapotban legyen. Bármilyen hiányosságot vagy problémát észlel, kérjük tájékoztasson minket elérhetőségeinken, hogy javítani tudjuk!

 

 

0